V našej ponuke nájdete široké spektrum sadrokartónových dosiek. Štandardné GKB, ktoré sa používajú ako suchá omietka, pre obklady nenosných stien, stropov a podhľadov, impregnované dosky GKBi do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, protipožiarne GKBf so zvýšenou požiarnou odolnosťou, akustické či kombinované systémy protipožiarnych a impregnovaných sadrokartónových dosiek.

Výnimočnosť sadrokartónu spočíva v jeho regulácii vzdušnej vlhkosti v miestnosti, protipožiarnych vlastnostiach, nízkej hmotnosti či protihlukových vlastnostiach. Obráťte sa na nás. Sme stavebniny, ktoré vedia, čo sú to kvalitné systémy suchej výstavby.

Biele sadrokartónové dosky

biele-sadrokartonove-dosky

sú vhodné pre použitie v suchých priestoroch. T.j. v priestoroch s relatívnou vlhkosťou nižšou ako 65% pri 20°C. Biely sadrokartón preto neaplikujeme do veľkých kuchýň, umyvární, kúpeľní a pod. Vhodný je pre konštrukcie bez požiarnych požiadaviek.

Červené sadrokartónové dosky

cervene-sadrokartonove-dosky

sa používajú rovnako v interiéroch s relatívnou vlhkosťou nižšou ako 65% pri teplote 20°C. Od bielych sadrokartónových dosiek sa líšia v požiadavke požiarnej odolnosti.

Zelené sadrokartónové dosky

zelene-sadrokartonove-dosky

sú vhodné na použitie v interiérových priestoroch s vyššou relatívnou vlhkosťou,  t.j. do 75% pri 20°C alebo v priestoroch s 85% vlhkosťou po dobu kratšiu ako 10 hodín denne a v priestoroch, ktoré sú 100% vlhké, avšak po dobu kratšiu ako 2 hodiny denne.

Akustické sadrokartónové dosky Knauf

akusticke-sadrokartonove-dosky-knauf

sa používajú v priestoroch, ktoré sa vyznačujú rovnakými vlhkostnými podmienkami ako zelené sadrokartónové dosky.  Vysoká tvrdosť povrchuzvýšená pevnosť jadra, to je to, čo robí akustické dosky Knauf vhodnými pre mechanicky namáhané konštrukcie a pre špeciálne akustické konštrukcie, ako sú výstužné dosky pre skeletové a rámové konštrukcie.

Akustické sadrokartónové dosky LaCoustic

akusticke-sadrokartonove-dosky-lacoustic

sa vyznačujú rôznymi typmi otvorov pre zlepšenie akustiky miestnosti. Jedinečné zošikmené hrany zjednodušujú prácnosť a dovoľujú rýchlu montáž pri znížených nákladoch.