Spoločnosť Tarkett vznikla v roku 1886. Pôsobí na medzinárodnej úrovni a má široké portfólio výrobkov, pričom využíva 120 rokov skúseností, aby poskytoval integrované podlahové riešenia pre profesionálov a koncového používateľa, riešenia v oblasti podláh a športových povrchov pre architektov, odborníkov zariadení, zmluvných partnerov, distribútorov, inštalatérov a koncových používateľov.

Používanie lepších materiálov – prírodných a z obnoviteľných zdrojov všade, kde to je možné.

Každý výrobok spoločnosti Tarkett má odteraz značku, na ktorej sú uvedené tieto informácie:

 • podiel surovín, ktoré sú prírodné a z obnoviteľných zdrojov,image001

 • aký podiel recyklovaného materiálu výrobok obsahuje,

 • či je výrobok recyklovateľný,

 • úroveň emisií POL (celkové POL v μg/m3 po 28 dňoch).

 

Výber podlahy vyrobenej z menšieho množstva zdrojov

image002Každý výrobok spoločnosti Tarkett je vyrobený podľa najprísnejších ekologických noriem v zariadeniach s certifikáciou podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001, ktoré sú pravidelne auditované z hľadiska posúdenia environmentálnych rizík. Starostlivo sledujeme naše kľúčové ukazovatele spotreby vody a energií, miery recyklácie a množstva odpadu, ktoré vytvoríme, s cieľom neustále zlepšovať využívanie zdrojov.

Garancia bezpečnejších, zdravších výrobkov, ktoré prispievajú k blahobytu v priestoroch prispôsobených pre ľudí

Cieľom je zlepšovanie kvality života a to najmä zvyšovaním kvality vzduchu v budovách a domoch. Výrobky spoločnosti Tarkett:

 • image003prispievajú k vytváraniu najlepšej kvality vzduchu na trhu krytín prostredníctvom emisií POL, ktoré sú desaťkrát nižšie než predpisujú platné európske normy,

 • znižujú mieru spotreby chemických čistiacich prípravkov a vody a energií vďaka povrchovej úprave, ako je iQ a TopClean XP.

Opätovné použitie a recyklácia materiálov

image004Môžete sa tiež aktívne podieľať na recyklácii tým, že sa zapojíte do programu Tarkett ReUse – najväčšieho programu recykláciepodlahových krytín v odvetví. Od roku 1966 spoločnosť Tarkett zbiera odpad po montáži v rôznych krajinách na recykláciu a používa ho v nových podlahových krytinách, a tiež recykluje podlahy na konci ich životnosti a získaný materiál potom používa vo výrobkoch od dopravných značiek až po potrubia. Spoločnosť Tarkett každoročne recykluje viac ako 77 000 ton.

Značka Tarkett’s Balanced Choice poskytuje jednoduché a prehľadné informácie pre našich zákazníkov o materiály použitom v našich výrobkoch, a akým spôsobom prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju. Táto značka je významnou inováciou v odvetví podláh a bude sa nachádzať vo všetkých informáciách o výrobkoch spoločnosti Tarkett.

 • Pre každý výrobok, značka uvádza percentuálnu hodnotu, ktorá informuje o:

 • podiele surovín, ktoré sú prírodné a z obnoviteľných zdrojov,

 • tom, aký podiel recyklovaného materiálu výrobok obsahuje (najmäz odpadu pri výrobe a kladení),

 • tom, či je výrobok recyklovateľný,

 • úrovni emisií POL (celkové POL v μg/m3 po 28 dňoch).